مفاهیم و کاربردهاى جامعه‌شناسى
38 بازدید
ناشر: موسسه امام خمینی(ره)
نقش: مترجم
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی