اخلاق روزنامه نگاری
40 بازدید
ناشر: موسسه آموزشي پژوهشي امام خمينی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی