سخن آغازین: نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری
40 بازدید
محل نشر: معرفت » خرداد 1387 - شماره 126
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی