تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
جامعه شناسی 
موسسه امام خمینی (ره) 
17.00 
دکترا 
1369 
مبانی نظری 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
 
خارج 
 
 
 
 
سطح 3